advertentie
dinsdag 18 oktober 2022 11:54

Waarom praat de politiek nog steeds over s’Maak?

impressiertekening van s'Maak impressiertekening van s'Maak s'Maak

Dat woontoren s’Maak er komt lijkt voor veel Schiedammers al een gedane zaak, het staat immers al in de verkoop. Maar niks is minder waar. Want de gemeenteraad moet nog een besluit nemen over het bestemmingsplan. En het is nog maar de vraag of de raad akkoord gaat met het bestemmingsplan zoals het er nu ligt. Want dat het voor de omgeving een hoop nadelige effecten gaat hebben, is zeker.

door Philip van Es

Dat woontoren s’Maak er komt lijkt voor veel Schiedammers al een gedane zaak, het staat immers al in de verkoop. Maar niks is minder waar. Want de gemeenteraad moet nog een besluit nemen over het bestemmingsplan. En het is nog maar de vraag of de raad akkoord gaat met het bestemmingsplan zoals het er nu ligt. Want dat het voor de omgeving een hoop nadelige effecten gaat hebben, is zeker.

Te beginnen bij de kroeg naast het pleintje. Eigenaar Ton Bijtenhoorn vreest de schaduwslag van het 53 meter hoge gebouw naast zijn café. Bijtenhoorn maakt zich vooral zorgen dat mensen zijn terras zullen overslaan. “Ik verwacht een halvering van het aantal klanten.” Hij is bang dat hij nog hooguit één à twee uurtjes zon op zijn terras krijgt.

Maar ook de bewoners die in het appartementencomplex aan de Singel wonen, komen in verweer via hun verhuurder de Ocean Group. De Ocean Group beheert zo’n vijftien appartementen en vier winkelpanden rondom het stationsplein.

‘Juridisch risico’

Volgens een vertegenwoordiger van de Ocean Group, Mohammed Iaallala, klopt het bezonningsonderzoek niet. In zo’n onderzoek wordt gekeken naar hoeveel zon een woning krijgt per dag. In het onderzoek is op een moment in februari en een moment in april gemeten hoeveel zon er op de woningen valt. Daarna is er berekend hoeveel zon de schaduw van s’Maak wegneemt. Daaruit blijkt dat vooral de panden aan de Singel flink minder zon zullen krijgen.

Daarnaast zet de Ocean Group ook vraagtekens bij het onderzoek dat is uitgevoerd voor het bestemmingsplan. Volgens Iaallala zijn er te weinig bezonningsmomenten meegerekend. Daarnaast is er ook alleen maar gekeken naar de bezonning in februari en april, maar niet in de zomer. Daarom heef Ocean Group zelf een onderzoek uit laten voeren voor de eigen panden aan de Singel. “De schaduw die door het gebouw geworpen wordt, valt niet alleen over de voorgevel, maar loopt door tot in de achtertuin.” De gemeente erkent het probleem en noemt het in de toelichting ‘een juridisch risico in de bestemmingsplanprocedure’.

Veel bezwaren

En de zon is niet het enige heikele punt dat bewoners, oppositiepartijen en belangstellenden aandragen. Zo zijn er stevige twijfels of het trapveldje dat nu verdwijnt nog ergens in de buurt zal terugkeren. En ook de geluidsnormen moeten worden aangepast om het gebouw überhaupt mogelijk te maken. Normaliter accepteert de gemeente Schiedam 55db aan geluidshinder voor bewoning. In het huidige bestemmingsplan ligt die norm plots hoger. Ook maken mensen zich zorgen over de parkeerdruk in de wijk. Het gebouw heeft niet voor ieder appartement een parkeerplaats, waardoor bewoners in de wijk zullen parkeren.

LED scherm van 35 meter hoog

Tot slot zijn er dan ook nog eens zorgen over de LED gevel aan de voorkant van het gebouw. In het ontwerp is een LED gevel te zien van zo’n 35 meter hoog bij ruim vijftien meter breed. Omwonenden vrezen dat het paneel veel lichtoverlast zal veroorzaken. Volgens wethouder Antoinette Laan valt dat mee. “Er komen geen bewegende beelden of reclames op, maar alleen stilstaande plaatjes.”

Het gewraakte LED scherm vanaf straatniveau - s'Maak
Het gewraakte LED scherm vanaf straatniveau - s'Maak

Naar alle waarschijnlijkheid zal het bestemmingsplan goedgekeurd worden door de raad. De coalitiepartijen zien het plan zitten, en met de meerderheid die zij hebben lijkt het niet meer mis te kunnen voor s’Maak. Voor nu althans. Want de Ocean Group heeft in de raadscommissie al aangegeven dat ze juridische en bestuurlijke vervolgstappen tegen het bestemmingsplan niet uitsluiten.