advertentie
dinsdag 18 oktober 2022 22:21

s’Maak lijkt er te komen; coalitiepartijen trekken bestemmingsplan over de streep

Het s'Maak-gebouw vanaf de Schie gezien Het s'Maak-gebouw vanaf de Schie gezien s'Maak

Ondanks stevige weerstand zijn de plannen van s’Maak goedgekeurd door de gemeenteraad. Voor de derde maal spraken de raadsleden over het bestemmingsplan dat nodig is om de bouw van s’Maak mogelijk te maken.

door Philip van Es

Ondanks stevige weerstand zijn de plannen van s’Maak goedgekeurd door de gemeenteraad. Voor de derde keer hebben de raadsleden gesproken over het bestemmingsplan dat nodig is om de bouw van s’Maak mogelijk te maken.

Zoals verwacht heeft het bestemmingsplan het gehaald met de steun van de coalitie. Belangrijkste reden daarvoor werd aangedragen door John Maris van coalitiepartij Progressief Schiedam. “Eerder stond dit plan al volledig in de Woonvisie, die is door iedereen aangenomen, behalve LOS en OPS. Die partijen wil ik dan ook feliciteren met hun consequente handelen.”

Tegenstand

Door het goedkeuren van het bestemmingsplan lijkt de weg vrij voor de bouw van s’Maak. Voor bewoners aan de Singel zou dat betekenen dat zij letterlijk in de schaduw komen te staan door de schaduwslag van het 53 meter hoge gebouw. Monique Rotteveel van Lokaal Onafhankelijk Schiedam merkte op dat de gemeente de belangen van huidige bewoners onvoldoende heeft gewaarborgd. “De belangen van de bewoners zijn onvoldoende bewaakt, s’Maak moest en zou er komen. Maar dit college wilde er toch voor alle Schiedammers zijn?”

GroenLinks leek nog te overtuigen voor het plan van het college, als er een duidelijk te volgen redenatie werd gegeven voor het niet volgen van de TNO-norm voor bezonning en het aanpassen van de geluidsnorm. Volgens fractievoorzitter Yorick Haan is die vraag onvoldoende beantwoord door wethouder Antoinette Laan. Samen met het AOV, OPS, CDA, LOS en Alles voor Schiedam stemde GroenLinks uiteindelijk tegen het bestemmingsplan.

Toch is het laatste woord over s’Maak nog niet gezegd. De Ocean Group, die bijna twintig panden bezit aan de Singel pal naast de beoogde bouwlocatie, kondigde bij monde van Deniz Yilmaz aan dat zij naar de Raad van State stappen om het besluit aan te vechten.