advertentie
vrijdag 21 oktober 2022 12:15

Rapport over verontreinigde grond Akkers mag niet openbaar worden

Het rapport over de inhoud van de verontreinigde grond in de Akkers mag niet openbaar worden gemaakt. De analyse van de bodem blijft binnenskamers vanwege contractafspraken tussen gemeente en aannemer Van Gelder.

door Tjerk van der Ende

Het rapport over de inhoud van de verontreinigde grond in de Akkers mag niet openbaar worden gemaakt. De analyse van de bodem blijft binnenskamers vanwege contractafspraken tussen gemeente en aannemer Van Gelder.

Ruim een maand geleden, medio september, werd een deel van de ophogingswerkzaamheden in de wijk stilgelegd. Aan de Linzenakker werd de aannemer verrast door een ‘andere grondstructuur’. Om de veiligheid van het personeel te garanderen, legt Van Gelder de werkzaamheden stil.

Aannemer vs. gemeente

DETA Milieu doet onderzoek en zegt het rapport met resultaten eind september te hebben afgeleverd bij aannemer en gemeente. De gemeente Schiedam ontkent dan het rapport binnen te hebben. En ook als blijkt dat de gemeente het rapport wél heeft, blijven de partijen over de inhoud vaag.

Een woordvoerder van de gemeente weet te melden dat het rapport niet openbaar mag worden vanwege contractafspraken. Sinds de vondst aan de Linzenakker zijn gemeente en aannemer in gesprek over wie verantwoordelijkheid draagt voor het oponthoud. Die gesprekken vinden nog altijd plaats.

Speltakker

Ondertussen gaat de aannemer verder op andere plekken, maar wordt begin oktober ook verderop bij de Speltakker verontreinigde grond aangetroffen. Ook daar wordt geschoven met de planning en het werk ter plekke stilgelegd.

Speltakker

Wethouder Doğukan Ergin wil niet voor de camera reageren op de situatie, maar reageert in de raadscommissie van 11 oktober wel op vragen van GroenLinks-raadslid Yorick Haan. “Er is op twee plekken verontreiniging geconstateerd. Daarvoor gelden procedures. Er worden monsters genomen, want we willen graag weten wat er in de grond zit”, legt Ergin uit. “Het is niet alleen havenslib, maar er zijn ook andere bodemstructuren die zich daar manifesteren.”

Vaag

Wát er dan precies in die grond is aangetroffen, blijft vaag. Ergin gaat ter plekke niet in op welke stoffen zijn gevonden. Ook bij concrete vragen van SCHIE ontwijkt Ergin de details. “Heel Schiedam weet dat er in Noord in de jaren ‘60 en ‘70 havenslib is gedumpt en er daarmee sprake is van verontreinigde grond.”

In de commissie legt Ergin uit hoe de gemeente omgaat met verontreinigde grond. “Tijdens ontgravingen is een milieukundig begeleider aanwezig. Die geeft advies. En het advies is nu: monsters nemen. Op basis daarvan wordt er samen met DCMR gekeken hoe de grondstructuur kan worden afgevoerd.”

'Geen gevaar'

Ondanks dat onduidelijk blijft wát er precies in de grond zit, verzekert Ergin dat de situatie niet gevaarlijk is geweest. “Het gebruikelijke protocol is gevolgd, waardoor we gevaarlijke situaties voor de aannemer, medewerkers en bewoners hebben voorkomen.”