advertentie
maandag 14 november 2022 21:44

Wethouder Laan: 'Door onzekerheid over ravijnjaar kan gemeente geen grote investeringen doen'

Tijdens een lange raadsvergadering vol statements, ideeën en verwijten werd dinsdagavond de begroting voor het komende jaar aangenomen. De gemeente gaat meer investeren in afvalbestrijding, woningbouw, diversiteit en het tegengaan van de toenemende armoede in de stad. Een verwijt van een aantal partijen was dat het een copy-paste begroting was: er zijn veel overeenkomsten tussen de begroting van 2022 en die van 2023. Wethouder Antoinette Laan vindt dat 'niet heel vreemd'. "We hebben verkiezingen gehad in maart. Iedereen weet, dat is hier aan tafel regelmatig besproken, dat de onderhandelingen voor een nieuw college best lang hebben geduurd.

door Matthijs Rorije

Tijdens een lange raadsvergadering vol statements, ideeën en verwijten werd dinsdagavond de begroting voor het komende jaar aangenomen. De gemeente gaat meer investeren in afvalbestrijding, woningbouw, diversiteit en het tegengaan van de toenemende armoede in de stad.

Een verwijt van een aantal partijen afgelopen dinsdag was dat het een copy-paste begroting was: er zijn veel overeenkomsten tussen de begroting van 2022 en die van 2023. Wethouder Antoinette Laan vindt dat 'niet heel vreemd'. "We hebben verkiezingen gehad in maart. Iedereen weet, dat is hier aan tafel ook regelmatig besproken, dat de onderhandelingen voor een nieuw college best lang hebben geduurd."

Uiteindelijk is er, vlak voor de grote zomervakantie, een nieuw college gekomen. Rond die zelfde periode werd ook de zomernota vastgesteld. "Vlak voor de zomer bepalen we in Schiedam altijd de kaders op basis waarvan de begroting wordt vastgesteld. Nou die kaders waren beleidsarm zoals dat dan heel mooi heet, oftewel, daar gebeurde niet heel veel spannends. Dat is doorgezet naar de begroting, die nu is vastgesteld. En in die periode is een nieuw college aan de slag gegaan, is er ook een zomervakantie geweest, laten we daar ook reëel over zijn. En er is dus nu in beeld gekomen wat wij in ieder geval komend jaar gaan doen."

"Maar het is toch niet zo dat er in een jaar niks veranderd?" wil presentator Tjerk van der Ende nog weten. "Nee, maar er waren een aantal van de zaken ook wel aangepast en een aantal niet. En nogmaals: als je niet zeker weet wat een nieuw college gaat doen, kan je ook heel moeilijk de doelen voor het jaar daarna precies vaststellen" aldus Laan. Ze noemt als voorbeeld woningbouw. "Er stond 300 en nu staat er voor volgend jaar 400."

"Maar hoe werkt het opstellen van zo'n begroting?" wil Tjerk weten. "Ik zit niet naast de mensen van Financiën en alle andere beleidsterreinen die de begroting opstellen. Ik ben wel de wethouder Financiën die uiteindelijk verantwoordelijk is voor de centjes die aan het eind opgenoemd staan" aldus Laan. "Er wordt natuurlijk gekeken naar wat er vorig jaar stond, want de gemeente staat er niet ineens heel anders voor op het moment dat de conceptbegroting overgaat naar een vaste begroting".

Maar er komen nog wel aanpassingen: "We zijn nu bezig met het collegeprogramma waarin we nog weer een aantal dingen gaan aanstippen. En op basis daarvan kun je gewoon concretere cijfers geven. We gaan niet alles radicaal aanpassen, maar wel gewoon aanpassen aan het voortschrijdend inzicht."

Ravijnjaar

Antoinette Laan waarschuwt voor het ravijnjaar 2027. Schiedam krijgt dan waarschijnlijk minder geld van het Rijk. "Het is vooral onduidelijk hoe dat wordt ingevuld. Dat is één van de dingen waarom we ook gewoon afwachtend zijn geweest. We hoopten dat op Prinsjesdag vanuit het Rijk helderheid zou komen over 2026.  Maar daar hebben ze incidenteel, eenmalig, geld gegeven aan de gemeente, al minder dan dat alle gemeenten in heel Nederland hebben gevraagd. En voor 2027 is het nog compleet onduidelijk wat er richting de gemeente gaat komen".

De wethouder geeft aan dat de gemeente daarom een buffer wil bouwen. " Dat zal één van de dingen zijn die als mensen naar de begroting hebben gekeken ook gezien hebben: voor volgend jaar bijvoorbeeld is er best nog wel wat geld over. We kunnen best wel eenmalig ergens iets aan uitgeven, maar je kan bijvoorbeeld geen grote investeringen doen in de stad die langjarig doorlopen qua afschrijving."

Laan noemt het vooral een 'politieke probleem' "Stel dat dit kabinet wel de rit uit zou zitten, dan is het aan een volgend kabinet om het besluit te nemen. Dat maakt het zo onzeker" aldus Laan die ook zegt kritisch te zijn 'op wat er uit Den Haag komt'.

Coalitie-oppositie

Het werd bij de onderhandelingen rondom het coalitieakkoord nog zo gezegd: 'We gaan samen op zoek, constructief met alle partijen (die ook gehoord zullen worden) naar nieuwe doelen'. Nu waren een aantal partijen toch gefrustreerd: GroenLinks en nieuwkomer Alles voor Schiedam, die hadden het gevoel dat dat niet helemaal lekker ging. En dat er ook een soort strijd tussen coalitie en oppositie kwam.

Laan: "Zo heb ik het niet ervaren, omdat uiteindelijk zie ook dat een groot deel van de raad heeft meegestemd met de begroting. Dat was in ieder geval al prettig. Een aantal van de moties vanuit oppositiepartijen zijn ook aangenomen". Dat het bij stemmingen een aantal keer precies de coalitie tegen de oppositie was, "dat is nou eenmaal wat er wel eens gebeurd" volgens Laan. "Omdat je als coalitie met elkaar bepaalde dingen afspreekt en daar hou je je dan ook aan vast". Dat is volgens Laan in Nederland ook niks nieuws. "Dat creëren van oppositie - coalitie daar hebben sommige mensen baat bij. Terwijl wij juist als coalitiepartijen, ook als college, nadrukkelijk de hand hebben uitgestoken naar verschillende partijen van laten we het samen doen. We hebben ook nagedacht over hoe kunnen we moties het beste inpassen."

Ze noemt 'de borrel' na afloop ook heel belangrijk. "Daarvoor is een derde helft ook altijd belangrijk. In de politiek kun je enorm met elkaar van mening verschillen. In de gemeenteraad van Schiedam is het ook heel gebruikelijk om achteraf met elkaar nog even van gedachten te wisselen".

 

 

Fragment uit de 248-ste aflevering van het live televisieprogramma Onder Ogen. Bekijk de hele aflevering hier: onder-ogen

 

 

Dagelijks het laatste nieuws, de nieuwste video's en een kijkje achter de schermen bij SCHIE in je mailbox ontvangen? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief: https://bit.ly/2H7desN

Media