advertentie
woensdag 28 december 2022 15:08

Opnieuw is er bij de gemeente geen geld te verdienen met het inzamelen van afgedankte kerstbomen

Opnieuw is er bij de gemeente geen geld te verdienen met het inzamelen van afgedankte kerstbomen In 2020 en 2019 (foto) liep het nog storm

Er zijn in Schiedam dit jaar 20 inzamelingsplekken voor afgedankte kerstbomen, maar net als vorig jaar zijn die punten onbemand en valt er dus voor de kids geen geld te verdienen met het slepen met kerstbomen. Vorig jaar gaf de gemeente de coronamaatregelen aan als reden van de onbemande inzamelingspunten, maar van een coronapandemie is inmiddels al lang geen sprake meer. D66 stelde begin dit jaar nog vragen in de gemeenteraad over het schrappen van de kerstboomvergoeding.

door Matthijs Rorije

Er zijn in Schiedam dit jaar 20 inzamelingsplekken voor afgedankte kerstbomen, maar net als vorig jaar zijn die punten onbemand en valt er dus voor de kids geen geld te verdienen met het slepen met kerstbomen.

Vorig jaar gaf de gemeente de coronamaatregelen aan als reden van de onbemande inzamelingspunten, maar van een coronapandemie is inmiddels al lang geen sprake meer. D66 stelde begin dit jaar nog vragen in de gemeenteraad over het schrappen van de kerstboomvergoeding. Het college antwoordde: 'Vorig jaar hebben we mede door corona en wegvallende budgetten gekozen voor een andere wijze van inzameling van kerstbomen. Aangezien deze andere aanpak geen extra veiligheidsrisico’s lijkt op te leveren en voor een besparing in de kosten zorgt, hebben we ervoor gekozen deze nieuwe aanpak ook de komende periode voort te zetten. Initiatieven van wijkorganisaties die met kinderen kerstbomen tegen een kleine vergoeding willen inzamelen worden daarbij gefaciliteerd'.

Afvalvergoeding

'Eerder konden de totale kosten van de gecombineerde vuurwerk- en kerstbomeninzameling worden gedekt uit de zwerfafvalvergoeding' stelt het stadsbestuur. 'Dit is een vergoeding die de gemeente van 2013 tot en met 2022 jaarlijks aanvraagt bij het Afvalfonds voor diverse maatregelen gericht op het voorkomen van zwerfafval. De inzameling van kerstbomen alleen voldoet niet aan de criteria van deze regeling.
Sinds het vuurwerkverbod is dekking van de kosten uit deze regeling derhalve niet meer mogelijk. Binnen de gemeentelijke begroting is een beperkt budget voor kerstbomeninzameling beschikbaar. Dit budget is onvoldoende voor de aanpak met bemenste inzamellocaties. Om die reden is gezocht naar een minder kostbare vorm van kerstbomeninzameling. Deze is gevonden in de laatste jaarwisseling gehanteerde aanpak met 17 niet bemenste aanbiedlocaties'.

Eerdere inzameling juist groot succes

In 2020 en in 2019 was de kerstboominleveractie van onder andere de gemeente Schiedam en Irado een groot succes: er werden meer dan 10.000 bomen ingeleverd bij Irado, waarvan ruim 2.300 in Schiedam.
Van vorig jaar zijn er volgens het college geen cijfers beschikbaar: 'De kerstbomen die op de 17 aanbiedlocaties zijn aangeboden zijn door Irado ter plekke versnipperd. Het aantal op deze 17 plekken aangeboden bomen is niet geregistreerd'. Wel geeft het college toe dat 'het algemene beeld is dat er meer bomen verspreid op straat lagen dan eerdere jaren'. Maar, zo stelt de gemeente, 'bomen in de openbare ruimte hebben niet tot grote branden geleid. De gemeente en Irado zijn erin geslaagd deze bomen tijdig van straat te halen'. 

Dit jaar kunnen kerstbomen achter worden gelaten op 20 locaties

Irado laat op haar website weten: 'Je kunt je kerstboom op de inzameldagen, vanaf nu (dagelijks tot 3 januari en op 6 januari) van 09:00 tot 20:00 kwijt op één van de 20 inzamelpunten in de stad. Je kunt een kerstboom-inzamelpunt herkennen aan het kerstboom-bord aan het hek. In de gemeenteraad is besloten om dit, net als vorig jaar, met onbemande inzamelpunten te doen. Vervolgens rijden onze collega’s rondes door de stad om de ingeleverde bomen te versnipperen'.

Locaties kerstbomen inzamelpunten 2022 2023

Hier kun je kerstboom achter laten, kaart: Irado

Vlaardingen wél

De gemeente Vlaardingen geeft ook dit jaar wél een vergoeding van 50 cent per ingeleverde kerstboom. Bovendien levert elke ingeleverde kerstboom in onze buurtgemeente een speciale kanskaart op. 'Daarmee maak je kans op mooie prijzen' aldus Irado. Er zijn in Vlaardingen zeven bemenste inleverpunten. Het Schiedamse college stelt daarover: 'Irado heeft in Vlaardingen in opdracht van de gemeente Vlaardingen bemenste kerstbomeninzameling met financiële vergoeding uitgevoerd. Irado heeft hierbij cash geld gebruikt'.

Groenafval

'Haal voor het plaatsen alle versiering (en de haakjes) uit de kerstboom. De bomen worden namelijk versnipperd en we gebruiken de snippers voor wandelpaden en groene brandstof. Je kunt de kerstboom niet in of naast je kliko voor gft-afval aanbieden; de bomen kunnen niet worden gecomposteerd' laat Irado nog weten.