advertentie
donderdag 26 januari 2023 18:33

Schiedams college zet politieke verhoudingen in de regio op scherp: ‘Dit is niet hoe we met elkaar omgaan’

De provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en verschillende andere gemeenten zijn verbolgen over het handelen van het Schiedamse stadsbestuur. Eerder besloot Schiedam om zich ‘zomaar’ terug te trekken uit een samenwerking met verschillende partijen om meer groene energie in de regio Rotterdam te realiseren. Met dat besluit zet Schiedam een streep door de realisatie van twee windmolens. 

door Nick van Herk

De provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en verschillende andere gemeenten zijn verbolgen over het handelen van het Schiedamse stadsbestuur. Eerder besloot Schiedam om zich ‘zomaar’ terug te trekken uit een samenwerking met verschillende partijen om meer groene energie in de regio Rotterdam te realiseren. Met dat besluit zet Schiedam een streep door de realisatie van twee windmolens. 

De samenwerkingspartners reageren nu verontwaardigd op deze actie. De Rotterdamse wethouder Chantal Zeegers is op z’n zachts gezegd niet blij: “Dit is toch niet hoe we met elkaar omgaan? We hebben een convenant afgesloten, we hebben een handtekening gezet. Wij hebben met elkaar afspraken gemaakt dat we heel veel capaciteit voor groene energie gaan realiseren, daar staat iedere gemeente voor aan de lat, dus ook Schiedam.” 

Afspraken windenergie

In het zogenaamde ‘Convenant Windenergie Rotterdamse Regio’ hebben de Provincie Zuid-Holland, verschillende gemeenten en andere partijen afgesproken om voor 2025 in totaal 150 megawatt aan energie te realiseren door middel van windmolens. Schiedam stemde eerder in met een verantwoordelijkheid voor 6 megawatt. 

In december vorig jaar besloot het college (burgemeester en wethouders, verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de stad) van Schiedam een streep te zetten door de realisatie van de windturbines. Volgens het college heeft het stimuleren van de bouw van een windturbine de afgelopen jaren veel tijd en inzet gekost, daarnaast stelt het college dat er ‘volop wordt ingezet op andere aspecten van verduurzaming’. 

Locaties windmolens afgewezen 

De afgelopen jaren heeft Schiedam meerdere locaties onderzocht voor de bouw van de windturbines. Zowel de Vijfsluizerhaven als de Wiltonhaven kwamen als meest geschikte plekken uit de bus. Toch wijst het college deze plekken af omdat de grond van de ene locatie eigendom is van Rijkswaterstaat en de andere locatie zich beter leent voor het bouwen van nieuwe bedrijven.

Doelstelling in gevaar

Nu Schiedam zich aan de samenwerking onttrekt loopt de doelstelling van het convenant in gevaar, stelt Jan van Belzen. Van Belzen is voorzitter van het Convenant Windenergie Rotterdamse Regio en laat in een brief weten niet blij te zijn met het besluit van het Schiedamse college: ‘Wij begrijpen dat het niet eenvoudig is om de windopgave te realiseren… Echter andere gemeenten is het ook gelukt en wij kunnen dan ook niet accepteren dat u zonder overleg uw inspanningen staakt.’ 

Het besluit van Schiedam zet de verhoudingen op scherp tussen de verschillende partijen die betrokken zijn in de samenwerking. Zeegers: “Je kan niet zomaar eenzijdig besluiten dit niet te doen, die groene energie is er voor de hele regio. Iedereen heeft daar een bijdrage in te leveren.” 

Provinciaal inpassingsplan

Ook de Provinciale Staten laat nu weten niet blij te zijn met het besluit van Schiedam. Statenlid Berend Potjer (GroenLinks) laat in een brief weten dat de provincie niet zal schromen om een provinciaal inpassingsplan op te stellen. Met dat plan kan de provincie een lokaal bestemmingsplan nietig verklaren. Volgens Potjer is de samenwerking tussen de partijen de kracht van het convenant en is het daarom belangrijk dat alle partijen blijven meedoen. 

‘Gemeentelijke inzet leidt niet tot bouw windturbine’

In een reactie laat de gemeente Schiedam weten er voor te kiezen om niet op specifieke vragen te reageren. Zij verwijzen naar de brief die het college in december naar de gemeenteraad gestuurd heeft. Daar schrijft het college dat de gemeente in 2020 de samenwerking met het SEC (Schiedams Energie Collectief) na zes jaar heeft beëindigd. Volgens het college zal ‘verdere gemeentelijke inzet zal naar verwachting niet leiden tot de bouw van een windturbine’.

Volgens de Rotterdamse wethouder Zeegers zijn er toch alternatieven om de realisatie van de windmolens alsnog te laten slagen: “Laten we met z’n allen naar Den Haag gaan, zij willen ook groene energie, daar kunnen we natuurlijk bij helpen. Ook andere gemeenten hebben creatieve ideeën om een helpende hand te bieden, maar dan moet je wel laten weten dat je dat nodig hebt.” 

Media