advertentie
dinsdag 21 februari 2023 16:20

Jeugdzorg Schiedam onder vuur: Kinderombudsvrouw stuurt bezorgde brief

Kinderombudsvrouw, Margrite Klaverboer, heeft meerdere klachten ontvangen van ouders van kinderen uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Zij maken zich zorgen over het gebrek aan juiste zorg, begeleiding en onderwijs als gevolg van besluitvorming door de MVS-gemeenten.

door Nick van Herk en Markus Burger

Kinderombudsvrouw, Margrite Klaverboer, heeft meerdere klachten ontvangen van ouders van kinderen uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Zij maken zich zorgen over het gebrek aan juiste zorg, begeleiding en onderwijs als gevolg van besluitvorming door de MVS-gemeenten.

Sinds januari 2023 werkt de gemeente Schiedam -samen met Maassluis en Vlaardingen- met een nieuw jeugdzorgsysteem. In plaats van samenwerking en inkoop van zorg in de regio Rijnmond gaat Schiedam samen met Vlaardingen en Maassluis jeugdzorg organiseren op kleinere schaal. In deze aanpak wordt gewerkt met een hoofdaanbieder (Mevis) die de door de gemeente vastgestelde taken rondom jeugdzorg gaat uitvoeren.

Inmiddels stromen er verschillende klachten binnen bij de Kinderombudsvrouw naar aanleiding van dit besluit. Ouders maken zich zorgen over het welzijn en de ontwikkeling van hun kinderen. Concreet gaat het om kinderen en gezinnen waarbij hulp is weggevallen na de overgang van het wijkteam naar hoofdaanbieder Mevis. Daarnaast zijn ouders bezorgd over het feit dat stichting Labyrint stopt met aanbieden van alternatieve zorg. 

Noodgedwongen op zoek naar een andere dagbesteding

Stichting Labyrint, gevestigd in Maassluis, specialiseert zich in het aanbieden van zorg voor jeugdigen met gedragsproblemen, autisme, een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek. Noodgedwongen moet de kinderen die nu gebruik maken van deze dagbesteding op zoek naar een alternatief. Mevis heeft de samenwerking met stichting Labyrint opgezegd waardoor de stichting nu stopt met het aanbieden van zorg. Zo’n 45 Schiedamse kinderen moeten door deze beslissing noodgedwongen op zoek naar een andere zorgaanbieder.

Ook raadsleden zijn bezorgd over de ontwikkelingen bij Labyrint. “Wij maken ons zorgen over het feit dat een groep kinderen die zich zeer thuis voelt bij Labyrint, verplicht wordt tot overplaatsing”, zegt Ingrid Coenradie tijdens de commissievergadering. Coenradie is namens Progressief Schiedam actief als raadslid. Nu Mevis stopt met de samenwerking met Labyrint, wordt ook de zorg voor verschillende kinderen met een complexe zorgvraag per juni 2023 stopgezet. Volgens Coenradie staan verschillende Schiedamse ouders met hun rug tegen de muur nu hun kinderen moeten vertrekken bij Labyrint. Naast dat ouders op zoek moeten naar een passend alternatief lijkt het er volgens Coenradie op dat -in sommige gevallen- ouders zelfs met een persoonsgebonden budget (het budget waarmee iemand zelf zorg inkoopt) geen zorg kunnen inkopen bij Labyrint.

Gebrekkige informatie  

Naast de zorgen over het wegvallen van zorgopties zorgt ook de gebrekkige informatievoorziening voor stress bij ouders, laat Klaverboer weten in de brief aan de Schiedamse wethouder. Volgens de Kinderombudsvrouw geven ouders aan dat zij geen informatie hebben ontvangen over welke mogelijkheden er zijn als zij het niet eens zijn met de  besluiten van de gemeente. Voor ouders blijft het daarnaast onduidelijk of er passende hulp geboden kan worden wat zorgt voor spanning. Als laatste benoemt de kinderombudsvrouw in de brief dat ouders op geen enkele manier betrokken zijn geweest bij de beslissing van de gemeente om de hulp voor kinderen nu op een andere manier te organiseren.

Wethouder Dogukan Ergin laat in een reactie op de vragen van raadslid Coenradi weten dat de samenwerking tussen Mevis en Labyrint inderdaad wordt stopgezet. Volgens Ergin heeft Mevis dit besluit zelf genomen. “Mevis maakt een eigen afweging met welke partijen ze wel of niet gaan samenwerken. De gemeente kijkt enkel naar of er passende zorg aangeboden wordt”, aldus de wethouder.

Daarnaast wijst Ergin op een ‘pgb-constructie’ waarbij ouders zelf zorg in te kopen. Ergin ontkracht de stelling dat deze constructie niet altijd voor alle ouders mogelijk zou. “Dat is wel het geval. Daar gelden wel andere voorwaarden en eisen bij die in de verordening staan. Zorgbehoevende Schiedammers kunnen terecht bij het wijkteam om een persoonsgebonden budget aan te vragen en in gesprek over hoe deze ingezet kan worden.”

Kinderombudsvrouw Klaverboer heet als taak om op te komen voor de rechten van kinderen in Nederland. Het kinderrechtenverdrag vereist dat bij alle besluiten die gemeenten rond kinderen maken, de belangen van de kinderen een eerste overweging moeten zijn. De Kinderombudsman verzoekt in de brief aan wethouder Ergin om per individu te onderzoeken wat het gemeentelijk besluit nu tot gevolg heeft op het kind. Volgens de Kinderombudsvrouw moeten negatieve gevolgen voor het kind zo veel mogelijk beperkt worden.