advertentie
donderdag 14 februari 2019 20:23

Wijkagent Ruurd Postma voelt zich gevleid door de actie 'Houdt Ruurd in de buurt'

Wijkagent Ruurd Postma reageert voor de camera van SCHIE op de Facebookactie 'Houdt Ruurd in de Buurt'
Ruurd hield vandaag, samen met de brandweer, handhaving en wijktoezichthouder Herman Kriek een inloopspreekuur in de Woudhoek.

Media