advertentie
dinsdag 07 maart 2023 14:19

Parkwegbewoners juichen niet voor nieuwbouw: ‘mensen kijken bij elkaar naar binnen’

Bewoners aan de Parkweg hebben moeite met de plannen voor het nieuwbouwproject De Nieuwe Kethelpoort. De architectuur en het feit dát er gebouwd wordt is het probleem niet, maar wel is er angst voor de parkeergarage, een drugssteeg en ‘gluren bij de buren’.

door Tjerk van der Ende

Bewoners aan de Parkweg hebben moeite met de plannen voor het nieuwbouwproject De Nieuwe Kethelpoort. De architectuur en het feit dát er gebouwd wordt is het probleem niet, maar wel is er angst voor de parkeergarage, een drugssteeg en ‘gluren bij de buren’.

Op de plek waar nu het verlaten gebouw van de Sint Joseph LTS (Lage Technische School) staat moeten in korte tijd 190 nieuwe woningen verrijzen. De woningen komen verspreid in meerdere appartementencomplexen, genaamd ‘IJzer’, ‘Stoom’, ‘De Kethel’ en ‘De Heren van Schiedam’.

De plannen moeten zorgen voor een opleving van de omgeving rondom metrostation Parkweg. Samen met andere nieuwbouwprojecten in de omgeving, zoals de Buurttuin, moet De Nieuwe Kethelpoort zorgen voor een frissere uitstraling en een aanzienlijke opwaardering van het gebied.

Dat is ook de mening van de bewoners van de flat aan de Parkweg, maar echt blij met de plannen zijn ze niet. “We willen niets liever dan dat er snel wordt gebouwd, maar niet op deze manier”, zegt Hans Bakker, voorzitter van de vereniging van eigenaren (VvE) van de Parkweg 216-290.

DNK 1

De plannen voor De Nieuwe Kethelpoort, uiterst rechts de al bestaande flat aan de Parkweg (beeld: FSD en Maas Wijkontwikkeling)

De bebouwing is een grote aantasting van het woongenot van de bewoners in de flat, stelt Bakker. Zo tast de nieuwbouw het uitzicht, de privacy en het aantal zonuren aan. “De hoogbouw in het plan staat parallel aan de woongevel hier. Dat betekent dat mensen bij elkaar naar binnen gaan kijken. En dat betekent een inbreuk van de privacy.”

Er is veel angst voor de blinde muur, voornamelijk voor de onderste verdiepingen, zegt Bakker. “De gevel die hier dicht in de buurt komt te staan komt wel heel dicht”, vindt hij. “Dus we vinden dat die moet worden weggedraaid van onze gevel en denken ook dat dat makkelijk kan zonder op het aantal woningen in te boeten.”

Parkeerdek: lelijk en hittestress

Ook de plannen van de toekomstige houten parkeergarage kunnen niet op applaus van de Parkwegbewoners rekenen. De plannen laten zien dat de parkeergarage met veel groen wordt afgewerkt, maar daarover heerst veel wantrouwen. Een bewoonster wijst naar haar eigen muurbeplanting op het balkon. “Bij de parkeergarage wordt dezelfde plant gebruikt. Maar in de winter staat die er maar kaal bij.”

Het beoogde groene dak van de parkeergarage zijn volgens Bakker vervangen voor een open dek. Dat betekent dat de bewoners uitkijken op de geparkeerde auto’s. Door de donkerkleurige bovenkant van de parkeergarage wordt ook hittestress gevreesd.

Drugssteeg

Maar dat is nog niet alles. De Parkweg heeft een slechte reputatie als het gaat om criminaliteit. De angst bij de bewoners is dat de drugscriminaliteit terugkeert, omdat de nieuwbouw zich uitstekend leent voor deals in schimmige steegjes.

De bewoners hebben hun bezwaren opgetekend in een zienswijze. Het bestemmingsplan moet worden gewijzigd om de woningen te bouwen. Elke partij mag daar een commentaar op geven. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad of de plannen mogen worden uitgevoerd. De sloop van de oude school en de start van de bouw van de woningen zouden dit jaar nog moeten plaatsvinden.

Raad aan zet

Bakker heeft goede hoop dat er een goede beslissing wordt genomen. Meerdere raadsleden kwamen op zijn uitnodiging een kijkje nemen op het balkon van de onderbuurvrouw. Op die manier hoopt Bakker dat er meer gevoel ontstaat bij de raadsleden wanneer zij een beslissing nemen over de plannen.

De bewoners aan de Parkweg wilden al eerder ingrijpen bij de planvorming, maar volgens hen werd er weinig met hun input gedaan. Ook de raad is volgens Bakker erg laat aan zet, waardoor er meer moed nodig is om tegen te stemmen. “We horen wel van gemeenteraadsleden dat het nou eenmaal altijd zo gaat. Als een plan in de gemeenteraad komt is het slikken of stikken”, stelt hij. “Dat is niet zo. Je kunt als je gewoon wilt zo’n bestemmingsplan zelfs met amendementen gewoon aanpassen.”

Media