advertentie
zondag 19 maart 2023 11:50

BKR: 4.000 Schiedammers hebben betalingsachterstanden

Maar liefst 4.000 Schiedammers hebben betalingsachterstanden, blijkt uit het jaarrapport van het BKR (Bureau Krediet Registratie)  over 2022. Volgens het BKR 'zijn het voor veel mensen in financieel opzicht nog steeds onzekere tijden met veel risico’s'.

door Matthijs Rorije

Maar liefst 4.000 Schiedammers hebben betalingsachterstanden, blijkt uit het jaarrapport van het BKR (Bureau Krediet Registratie)  over 2022. Volgens het BKR 'zijn het voor veel mensen in financieel opzicht nog steeds onzekere tijden met veel risico’s'.

Toch ziet het BKR dat het aantal betalingsachterstanden nog steeds afneemt, evenals het aantal schuldregelingen. 'Dat lijkt haaks te staan op de huidige financiële uitdagingen voor veel kwetsbare huishoudens in Nederland. We zien echter dat zowel consumenten zelf (bezuinigingen) als de overheid (compensatie) de nodige maatregelen treffen, die hun werk lijken te doen' stelt Peter van den Bosch, bestuursvoorzitter van de Stichting BKR. Nederland telde eind 2022 439.000 mensen met een betalingsachterstand.

Schiedam op plek 2

Schiedam en Rotterdam zijn de koplopers als gekeken wordt naar het percentage van het aantal personen met een betalingsachterstand in Nederland.  Rotterdam staat op plek 1: 7,3% van de bevolking heeft een betalingsachterstand. Schiedam staat met 6,9 % op plek 2.
Ook Vlaardingen en Capelle aan den IJssel staan in de top 10.

Screenshot 2023 03 19 at 11 57 44 bkr monitor 2022 stichting bkr.pdf
Afbeelding: BKR

Opvallend is verder dat Rotterdam wél, maar Schiedam niet voorkomt in de top 10 van personen met een lopend saneringskrediet of schuldhulp. 

Screenshot 2023 03 19 at 12 11 54 bkr monitor 2022 stichting bkr.pdf

Afbeelding: BKR

Een betalingsachterstand wordt bij Stichting BKR gemeld als de consument meerdere termijnen achterstallig is met het betalen en de achterstand zonder toestemming van de kredietaanbieder is. Uit de cijfers van de Stichting blijkt dat met name in de leeftijdsgroepen tot 30 jaar de afgelopen jaren de achterstanden relatief wel zijn toegenomen.