advertentie
woensdag 24 mei 2023 14:21

Meerderheid gemeenteraad positief gestemd over nieuw plan Schieveste

Schieveste nog met het lage gebouw en de 90 meter hoge flat voor het DCMR-pand Schieveste nog met het lage gebouw en de 90 meter hoge flat voor het DCMR-pand Ontwikkelcombinatie Schieveste

Als het aan de gemeenteraad ligt, wordt het nieuwe bestemmingsplan van Schieveste een feit. Op enkele vragen na, was een meerderheid in de raad positief gestemd over de doorgevoerde veranderingen in het nieuwe plan. Al waren er nog wel enkele kritische kanttekeningen.

door Philip van Es

Als het aan de gemeenteraad ligt, wordt het nieuwe bestemmingsplan van Schieveste een feit. Op enkele vragen na, was een meerderheid in de raad positief gestemd over de doorgevoerde veranderingen in het nieuwe plan. Al waren er nog wel enkele kritische kanttekeningen.

Één daarvan was de mogelijkheid tot nieuw bezwaar van de eigenaar van het DCMR-pand. Monique Rotteveel van LOS vroeg zich af waarom er geen akkoord met het vastgoedbedrijf in het dossier zat. Verantwoordelijk wethouder Antoinette Laan gaf daarop aan: “We zijn met ze in gesprek gegaan. Hun bezwaren zijn grotendeels overgenomen. Maar ze kunnen nog in beroep gaan, maar we gaan er in alle redelijkheid vanuit dat ze niet in beroep zullen gaan.”

Progressief Schiedam kraakte nog een kritische noot over hoe de gemeenteraad is omgegaan met het dossier Schieveste. Bij monde van fractievoorzitter John Maris geeft de coalitiepartij aan dat de gemeenteraad terecht op de vingers is getikt door de Raad van State. “We maken prachtige plannen. Geven ruimte voor zienswijzen en beoordelen die zienswijzen. Dat is niet helemaal goed gegaan.”

Lees ook: Nieuw plan voor Schieveste: anderhalf gebouw gaat van de kaart

Op vragen vanuit de gemeenteraad, of en hoeveel vertraging het project nu opgelopen heeft is wethouder Laan helder, maar deelt toch een sneer uit naar de Raad van State. “De vertraging is vooral te danken aan de Raad van State die er bijna anderhalf jaar over heeft gedaan om dit dossier te willen behandelen.”

Met het goedkeuren van het plan moeten er zo'n 3000 woningen worden gerealiseerd in het gebied tussen station Schiedam Centrum en de A20. Dinsdag 30 mei stemt de gemeenteraad over het nieuwe bestemmingsplan. Omdat de raad heeft besloten om een er een hamerstuk van te maken is die stemming slechts een formaliteit.

Media