advertentie
maandag 05 juni 2023 18:36

Defence for Children en advocaten waarschuwen: 'jeugdbeleid Schiedam is in strijd met de wet'

Kinderrechtenorganisatie Defence for Children en de Vereniging Jeugdrecht Advocaten Rotterdam maken zich grote zorgen over de rechten van kinderen binnen de jeugdzorg in Schiedam. Dat blijkt uit een brandbrief die de partijen hebben gestuurd naar de gemeente Maassluis. Volgens de organisaties handelt de gemeente in strijd met de rechten van kinderen.

door Nick van Herk

Kinderrechtenorganisatie Defence for Children en de Vereniging Jeugdrecht Advocaten Rotterdam maken zich grote zorgen over de rechten van kinderen binnen de jeugdzorg in Schiedam. Dat blijkt uit een brandbrief die de partijen hebben gestuurd naar de gemeente Maassluis. Volgens de organisaties handelt de gemeente in strijd met de rechten van kinderen.

Maartje Berger is jurist bij Defence for Children en maakt zich grote zorgen om het jeugdzorgbeleid binnen de gemeenten Schiedam, Maassluis en Vlaardingen. Volgens Berger neemt het beleid de rechten van kinderen weg. Berger: “We zien dat de gemeente besluit af te wijken van wat er in de wet staat, maar we zien ook dat de gemeente in strijd handelt met de rechten van kinderen.”

‘Het recht op participatie wordt geschonden’ 

De kritiek richt zich met name op het zogeheten ‘beschikkingsvrij werken’.

Volgens zowel Defence for Children als Vereniging Jeugdrecht Avocaten Rotterdam (VJAR) neemt het 'beschikkingsvrij werken’ rechten weg van kinderen als ouders. Een beschikking is een besluit tussen een kind, ouder en de gemeente om te kunnen starten met de juiste hulp. Zo’n beschikking moet schriftelijk en zorgvuldig worden opgesteld. Daarnaast moet er met tekst worden aangegeven hoe er bezwaar kan worden ingediend, als een inwoner het niet eens is met het besluit. 

De gemeente Schiedam zet sinds januari dit jaar in op beschikkingsvrij werken. Volgens de gemeente levert het werken zonder beschikkingen een bijdrage aan het efficiënt inrichten van de jeugdzorg. Kostbare tijd kan dan op een andere manier worden ingezet. Deze manier van werken staat volgens Berger lijnrecht tegenover het VN-Kinderrechtenverdrag. “Kinderen hebben, volgens het Kinderrechtenverdrag, het recht op goede informatie over besluiten die over hen genomen worden. Maar ook dat ze gehoord worden, hun mening kunnen geven en dat ze ook geïnformeerd worden over hoe ze bezwaar kunnen maken als ze het er niet mee eens zijn. Dus het recht op participatie van kinderen wordt echt geschonden.”  

Algemene wet Bestuursrecht

Het werken zonder beschikking is onderdeel van het nieuwe MVS-jeugdhulpmodel. Dit model gaat uit van één zorginstantie die verantwoordelijk is voor het organiseren van de jeugdhulp in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Met deze werkwijze geeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor jeugdhulptaken uit handen aan een externe partij, Mevis.

Advocaat Roosmarijn van Leur voorziet grote problemen, voor met name kwetsbare mensen, door het jeugdzorgbeleid van de MVS-gemeenten. Volgens Van Leur geldt voor ieder besluit van de gemeente de ‘Algemene wet bestuursrecht’. “Dat betekent dat je tegen ieder besluit wat die organisatie neemt bezwaar of beroep kunt maken.” 

Van Leur maakt zich zorgen over de rechtspositie van ouders en kinderen nu de gemeenten het takenpakket van de jeugdzorg uit handen heeft gegeven aan Mevis. Volgens van Leur geldt de Algemene wet bestuursrecht namelijk niet voor privaatrechtelijke rechtspersonen. “De gemeente moet bij ieder besluit actief aangeven, u kunt hiertegen bezwaar aantekenen. Als Mevis een besluit neemt, hoeven ze dat niet te zeggen. Mensen worden dus niet op de hoogte gebracht. Dat is een groot verschil, want dan moet je dus zelf zo vaardig zijn dat je dit weet en dat je kan vragen om bezwaar of beroep.” 

In een reactie laat verantwoordelijk wethouder van Maassluis Corine Bronsveld weten; ‘Wij kennen de juridische discussie die er over beschikkingsarm werken is. Wij hebben voor deze manier van werken gekozen om flexibeler en sneller de juiste zorg te kunnen bieden, zonder daarbij de rechtsbescherming van onze inwoners en passende ondersteuning uit het oog te verliezen. Uiteraard gaan wij graag in gesprek met de schrijvers van de brief van Defence for Children en Vereniging Jeugdrecht Advocaten. We hebben immers hetzelfde doel voor ogen: goede, passende jeugdzorg voor iedere jongere die dit nodig heeft.’

 

 

 

 

Dagelijks het laatste nieuws, de nieuwste video's en een kijkje achter de schermen bij SCHIE in je mailbox ontvangen? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief: https://bit.ly/2H7desN

Media