advertentie

Er komt een nieuwe onderwijscampus op Vlaardingse District U

De onderwijsinstellingen Albeda en Lentiz hebben samen met de gemeente Vlaardingen afgelopen vrijdag getekend voor de aankoop van een stuk grond op locatie in District U, het voormalige Unileverterrein. Op de lap grond moet de komende jaren een nieuw onderwijsgebouw en sporthal gebouwd worden.

Er komt een nieuwe onderwijscampus op Vlaardingse District U
Van links naar rechts: Lawa de Vries, Rick van Dam, wethouder Jacky Silos en Ron Kooren, foto: Arend van der Salm
redactie

door redactie

zaterdag 27 januari 2024 10:39

Wethouder Jacky Silos: ‘We zijn blij met deze grote stap om van Vlaardingen een echte mbo-stad te maken. De nieuwe locatie bij District U leent zich perfect voor de samensmelting van werken, leren en het doorontwikkelen van onderwijs in Vlaardingen. We kijken uit naar wat komen gaat en gaan door met mooie ontwikkelingen”.

District U wordt nieuw stadsdeel

Het voormalig Unilever-terrein moet de komende jaren een nieuw stadsdeel District U worden met woningen, bedrijven, recreatiemogelijkheden en dus ook scholen.

In het nieuwe schoolgebouw gaan Lentiz (vmbo en mbo) en Albeda (mbo) samen zorgen voor onderwijs met een zogenaamde doorlopende leerlijn. 'Een doorlopende leerlijn zorgt ervoor dat lesstof goed op elkaar aansluit bij de overgang van het voortgezet naar het beroepsonderwijs' aldus de gemeente.

'Het mbo onderwijs in Vlaardingen richt zich momenteel met name op de sectoren food, techniek en zorg. Zo is eerder onder meer de Food Innovation Academy (FIA) opgericht, waarin onderwijs en het bedrijfsleven samenwerken' aldus de gemeente.

Rick van Dam, voorzitter Raad van Bestuur Lentiz: “De doorlopende leerlijn van ons vmbo naar het mbo van Albeda (zorg) op de nieuwe beroepscampus op District U biedt onze leerlingen een overzichtelijke leerroute. Dit in aanvulling op de doorlopende leerlijnen van de vmbo- naar de mbo-opleidingen van Lentiz (food en technologie) en Albeda (bakkersopleiding) bij de Food Innovation Academy. De goede en intensieve samenwerking met de diverse onderwijspartijen, bedrijven en de gemeente zorgt ervoor dat we deze belangrijke stappen met elkaar in Vlaardingen kunnen zetten”. Ook Albeda is trots op deze ontwikkeling: "We verheugen ons dat we deze stap gaan zetten, omdat deze samenwerking prachtige perspectieven opent voor de jongeren in Vlaardingen en omstreken," aldus Ron Kooren, voorzitter van het College van Bestuur van Albeda.

Woontoren

Op de locatie die nu is aangekocht was eerst een woontoren gepland. 'Om de ontwikkeling van onderwijs en sporthal alle benodigde ruimte te geven zijn de partijen overeengekomen zich in te spannen om verplaatsing van de woontoren binnen de plannen voor District U mogelijk te maken' stelt de gemeente.