advertentie

Energietoeslag bereikt ruim 5.600 huishoudens in Schiedam en Vlaardingen: aanvragen nog mogelijk

In Schiedam en Vlaardingen hebben de gemeenten een belangrijke stap gezet in de uitkering van de energietoeslag 2023. In Schiedam is aan 3.675 inwoners met een laag inkomen een toeslag van 1.300 euro toegekend, terwijl in Vlaardingen ruim 2.000 inwoners de toeslag automatisch hebben ontvangen. Deze groep bestaat voornamelijk uit inwoners met een bijstandsuitkering of ontvangers van de Individuele Inkomenstoeslag (IIT).

Energietoeslag bereikt ruim 5.600 huishoudens in Schiedam en Vlaardingen: aanvragen nog mogelijk
redactie

door redactie

maandag 29 januari 2024 16:06

Wethouder Petra Zwang van Schiedam, verantwoordelijk voor Armoedebeleid, onderstreept het belang van de toeslag: “In deze economisch moeilijke tijden is het een belangrijke steun voor vele Schiedammers.” Ook collega-wethouder Arnoud Proos van Vlaardingen is tevreden: “Het is essentieel dat we zoveel mogelijk inwoners bereiken met deze toeslag.”

Beide gemeenten moedigen inwoners aan die nog geen aanvraag hebben gedaan, maar denken in aanmerking te komen, dit vóór 30 juni 2024 te doen. Stroomopwaarts, verantwoordelijk voor de uitkering van de toeslag in beide gemeenten, biedt ondersteuning bij het aanvraagproces. Meer informatie is beschikbaar op hun website: stroomopwaarts.nl.