advertentie

Voorwaardes voor pandjesbazen arbeidsmigranten, ook fonds voor terugkeer

De Vlaardingse gemeenteraad wil dat er werk wordt gemaakt van verhuurvergunningen voor panden die aan arbeidsmigranten worden verhuurd. Een voorstel hierover is unaniem aangenomen. Ook komt er een fonds die de terugkeer van arbeidsmigranten naar het land van herkomst zal financieren.

Voorwaardes voor pandjesbazen arbeidsmigranten, ook fonds voor terugkeer
Foto: Twee
Siebe van der Ende

door Siebe van der Ende

donderdag 01 februari 2024 23:22

In een verhuurvergunning arbeidsmigranten kan de gemeente voorwaarden scheppen waaraan voldaan moet worden voordat iemand een woning mag verhuren aan arbeidsmigranten. Het geeft volgens de indieners van het voorstel mogelijkheden om iets te doen aan de problematiek rondom huisvesting van arbeidsmigranten.

“Het is een zichtbaar probleem met veel effecten in de wijk”, aldus hoofdindiener Marije Ottervanger (PvdA). Verantwoordelijk wethouder Somers is blij met het aannemen van de motie. “Het geeft mij de tijdsdruk om voor de zomer hierop terug te komen. Iedereen in de raad is het volledig met elkaar eens dat de aanpak keihard moet zijn. Het zijn ondermijnende praktijken die we niet moeten accepteren in onze stad.” De voorwaarden kunnen volgens Ottervanger ook worden opgelegd op bestaande huursituaties. “Dit is goed voor de arbeidsmigranten en goed voor de wijken.”

Opvang en terugkeer financieren

Een motie van SP’er Maurice van Beers werd ook aangenomen. Deze motie roept op om een fonds op te richten waarmee de opvang en terugkeer van arbeidsmigranten gefinancierd kan worden. “Veel arbeidsmigranten raken dakloos na ontslag”, aldus de indiener. “Uit navraag blijkt dat het om zo’n twintig gevallen per jaar gaat. Er moet aandacht komen voor deze groep.” De motie werd uiteindelijk aangenomen, maar niet zonder slag of stoot.

In de originele motie stond ook dat onder andere convenantpartners, partijen die afspraken hebben gemaakt om omstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren, mee te laten betalen. Hier vielen veel mensen over, waaronder Erik van Pienbroek (ChristenUnie/SGP). “Deze partners voorzien al in de terugreis van arbeidsmigranten, het lijkt ons niet eerlijk om ze mee te laten betalen.” Uiteindelijk heeft Van Beers het tweede deel geschrapt en is de motie om een fonds op te richten aangenomen.