advertentie

Leesprobleem in Schiedam en Vlaardingen: eerste stappen oplossing worden gezet

Uit een internationaal onderzoek blijkt dat het leesniveau van jongeren al geruime tijd afneemt, een trend die ook zorgen baart in Schiedam en Vlaardingen. Inmiddels wordt er steeds meer aandacht besteed aan de oorzaken van deze ontwikkeling en mogelijke oplossingen om het leesniveau te verbeteren.

Rembrandt van der Heijden

door Rembrandt van der Heijden

woensdag 28 februari 2024 16:08

Het onderzoek, bekend als PISA (Programme for International Student Assessment), kijkt naar de prestaties van 15-jarige leerlingen op het gebied van wiskunde, lezen en natuurwetenschappen. Met name de vaardigheid om teksten te lezen en te begrijpen staat centraal.

Thera Kokx, voormalig docent aan het Schiedamse Spieringshoek, deelt haar zorgen: "Het is verontrustend dat één op de vijf jongeren van 15 jaar oud geen eenvoudige instructies kan lezen, zoals een gebruiksaanwijzing of een bijsluiter. Als er niets verandert, zullen zij het moeilijk hebben in de maatschappij."

Programmamanager Educatie bij de Bibliotheek Schiedam, Patrice Mathee, is het hiermee eens en denkt dat het probleem toe te schrijven is aan het feit dat lezen minder hoog op de agenda staat. “Kinderen en jongeren lezen teksten en begrijpen niet altijd waar het over gaat.”

Zorgen over leesniveau

Mathee benadrukt het belang van lezen en pleit ervoor om het leesprobleem bij de kern aan te pakken. "Wat opvalt, is dat veel leraren in opleiding geen lezers zijn, terwijl dit essentieel is om enthousiasme voor lezen aan te wakkeren," zegt ze.

Een andere factor is de druk op het onderwijs. Zo wijst Mathee op de verarming van lesmethoden, waarbij de focus vooral ligt op technisch lezen, in plaats van dat jongeren de tijd krijgen om te lezen. "Lezen gaat ook om het opdoen van leeservaring,” laat ze weten.

Tot slot speelt ook de druk vanuit ouders mee in de ontwikkeling die het leesniveau omlaag haalt. "Jongeren moeten zich meer richten op het halen van goede resultaten, wat ertoe kan leiden dat ze minder plezier krijgen in school en lezen. In het ergste geval kan het leiden tot een burn-out,” zegt Kokx.

Oplossingen voor het leesprobleem

Toch zijn Kokx en Mathee optimistisch over de toekomst en zien ze dat scholen hard werken aan het bevorderen van leesplezier. Mathee, die nog steeds veel op scholen komt, merkt op dat erop alle leeftijden inspanningen worden geleverd om lezen te stimuleren.

Leesprobleem in Schiedam en Vlaardingen: eerste stappen oplossing worden gezet
Foto: Bibliotheek Schiedam