advertentie

Mogelijk gegevens van inwoners Schiedam en Vlaardingen gestolen via RBG

Gegevens van de Regionale Belasting Groep (RBG), die voor de gemeenten Vlaardingen en Schiedam de gemeentelijke belastingen en de WOZ regelt en voor het Hoogheemraadschap de waterschapsbelasting, liggen mogelijk op straat na een hack bij een leverancier. 

Mogelijk gegevens van inwoners Schiedam en Vlaardingen gestolen via RBG
Foto ter illustratie, foto: piqsels.com
redactie

door redactie

vrijdag 24 mei 2024 21:04

'Cybercriminelen hebben een van onze leveranciers aangevallen met ransomware' laat de RBG weten. Deze leverancier, AddComm, verzorgt de geautomatiseerde verzending van aanslagen en aanmaningen voor onder andere de RBG. 'Hierbij hebben ze misschien ook gegevens van particulieren en bedrijven uit ons gebied gestolen. Of dat zo is, en zo ja welke, wordt nu onderzocht'.   

De hack heeft volgens AddComm plaatsgevonden tussen 5 mei en 17 mei. Pas op 17 mei werd het ontdekt, doordat de systemen van het bedrijf door de cybercriminelen werden versleuteld. 'Het is niet bekend welke data van welke klanten zijn ontvreemd'.

De RBG levert aan AddComm gegevens als naam, adres, woonplaats, burgerservicenummer (BSN), bankrekeningnummer, een aantal e-mailadressen en eigendomsgegevens van huizen en bedrijfspanden.  

Van het lek is melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en er wordt volgens AddComm een aangifte bij de politie voorbereid.

'Vlaardingers en Schiedammers moeten extra opletten'

Het is volgens de RBG belangrijk om op de volgende zaken te letten:

  • Open geen e-mails van onbekende afzenders. 
  • Klik niet op links in e-mails van onbekende afzenders 
  • Open nooit bijlagen in e-mails van onbekenden. 
  • Deel geen persoonlijke informatie met onbekenden via e-mail, sms of telefoon.  
  • Let op of het bericht echt van die afzender is. 
  • Let extra op berichten die van uw bank lijken te komen. Twijfelt u? Vraag dan bij uw bank of het bericht echt is. 

 Meer informatie staat op de pagina phishing/nepmail