advertentie
woensdag 18 maart 2020 17:15

Heeft Irado extra mensen nodig door het coronavirus?

‘We hebben het druk, ik wil niet zeggen dat we nu extra mensen nodig hebben op dit moment. Als we kijken naar de afvalinzameling is dat een cruciale activiteit die we moeten volbrengen. Op dit moment lukt dit nog. En ik ga ervan uit dat we dat de komende tijd ook voor elkaar kunnen krijgen’ aldus André Hertog, directeur van Irado.

Wel hebben wij een crisisteam bij Irado. Dat wil zeggen dat wij spelregels met elkaar hebben besproken, en elke dag zitten wij met het crisisteam bij elkaar om te kijken hoe wij dagelijks de afvalinzameling voor elkaar kunnen brengen.

Irado heeft al wel maatregelen genomen in verband met het coronavirus. Afgelopen weekend heeft Irado ervoor gezorgd dat 40 à 50 man vanuit huis kunnen werken zodat ze het aantal mensen dat op kantoor werkt kunnen beperken. Daarnaast zijn er maatregelen genomen qua hygiëne zoals regelmatig handen wassen. Ook laat Irado grote groepen mensen niet gelijktijdig binnen. Iedereen werkt flexibel zodat het aantal in een ruimte kunnen beperken.

Wanneer mensen binnenkomen is het verkleden, in de auto stappen en de wijk in.  Zo wil Irado er voor zorgen dat er beperking is in de contactmomenten met elkaar. Ook zijn de cursussen, trainingen en afspraken met externe contacten geannuleerd.

'Wij zien hier al twee weken actief mee bezig geweest.' aldus André. 'Kijkend naar het beheer van de openbare dan zien wij dat daar wat meer moeilijkheden optreden. Dit is niet een cruciale activiteit die wij moeten uitvoeren. Wel hebben wij aan de gemeente aangegeven dat wij met betrekking tot het groenonderhoud waarschijnlijk de komende wel op achterstand gaan lopen.

Het vervangen van mensen gaat lastig. Wij willen de groep ook in aantallen beperken. En hebben interne maatregelen gehouden om Corona buiten de deur te houden.

We hebben nu genoeg mensen die betrokken zijn bij de afvalinzameling. Het ziektepercentage is daar nog niet gestegen dus we kunnen de werkzaamheden volbrengen.

Bij het beheer openbare ruimte zien we wel dat het ziektepercentage en afwezigheid groter is.

We merken wel dat het drukker word op onze aanbiedstations. We hebben ook meer afval. Mensen zitten toch thuis en zijn hun huis aan het opruimen en dat merken wij.

Mensen hoeven zich geen zorgen te maken dat ze hun vuil niet kwijt kunnen. Wel doet Irado een oproep: Zet geen grofvuil naast afvalcontainers. Kom het brengen of houdt het thuis. We moeten er met zijn allen voor zorgen dat de openbare ruimte schoon blijft. Als we dat doen kan Irado beloven dat ze dienstverlening in stand kunnen houden.'

Media