advertentie

Gemeente ziet problemen bij Noot: ‘Eigen vervoer is altijd de beste optie’

De kritiek op vervoerder Noot begint de afgelopen maanden steeds sterker aan te wakkeren. Kinderen die urenlang kwijt zijn, kinderen die een GPS meekrijgen van de ouders en ouders die hun kinderen liever zelf naar school brengen. Noot heeft in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis de verantwoordelijkheid om het leerlingenvervoer te organiseren. De gemeente Schiedam erkent de problemen bij Noot. “Elke fout in het doelgroepenvervoer is er één teveel.”

Gemeente ziet problemen bij Noot: ‘Eigen vervoer is altijd de beste optie’
Foto: SCHIE
Siebe van der Ende

door Siebe van der Ende

woensdag 15 november 2023 09:19

Volgens de gemeente is Noot aansprakelijk voor alle fouten die gemaakt worden. Wel houdt de gemeente de vinger stevig aan de pols. “We hebben stevig overleg met de vervoerder. Ze moeten verplicht maandelijkse rapportages aanleveren en de gemeente heeft ten alle tijden inzicht in het klachtenportaal.” Toch zegt de gemeente dat eventuele verbeteringen van Noot zelf moeten komen en roept daarom op om alle klachten in te dienen bij de klantenservice van de vervoerder. “Zo kan Noot werken aan verbetering.”

Maar volgens veel bezorgde ouders gebeurt er weinig tot niets met de ingediende klachten. “Ze doen er helemaal niets mee”, zegt een boze ouder. Bij Daniël Webb werd de hoorn erop gegooid nadat hij bezorgd belde omdat hij niet wist waar zijn kinderen waren. Als reactie op het interview met Webb schrijven mensen: “Grote fout van de planner”, “ongeorganiseerd” en “amateurplanners”. De gemeente houdt de situatie in de gaten. “Er is geen groter goed dan je kind. We begrijpen de woede van de ouders.”

Zelf kinderen ophalen

Sommige ouders halen en brengen hun kinderen inmiddels zelf omdat zij geen vertrouwen meer hebben in Noot. “Als deze keuze gemaakt wordt omdat er geen vertrouwen is in de vervoerder vinden we dat heel naar”, aldus de gemeente. “Als eigen vervoer op wat voor manier dan ook mogelijk is, is dat altijd de beste optie. Taxivervoer is alleen bedoeld voor ouders en kinderen waarbij dit op geen andere wijze mogelijk is.”

Vlaardingse raad vraagt om onderzoek

Vervoerder Noot is ook actief in Vlaardingen. De gemeenteraad wil dat onderzocht wordt hoe het leerlingenvervoer kan worden verbeterd binnen de huidige aanbesteding van Noot. Een voorstel hierover, van onder andere ChristenUnie-SGP, werd vorige week aangenomen. De Schiedamse gemeenteraad heeft zich hier nog niet over gebogen.

We hebben Noot om een reactie gevraagd, maar het bedrijf heeft hier (nog) niet op gereageerd.